Glen Powell พูดถึงเมื่อ Top Gun: Maverick ภาคต่ออาจเกิดขึ้น

Glen Powell ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับภาคต่อของ Top Gun: Maverick เมื่อถูกถามว่าภาพยนตร์เรื่องที่สามในแฟรนไชส์จะเกิดขึ้นเมื่อใด Top Gun: Maverickอาจมีภาคต่อ อย่างน้อยก็เป็นไปตามความคิดเห็นของ Glen Powell ผู้เล่น Lt. Jake “Hangman” Seresin ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ท็อปกัน: Maverick ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของบ็อกซ์ออฟฟิศและยังคงอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศไปมาก...